torsdag, desember 20, 2007

Jeg har fått en utfordring.

I disse juletider skal jeg komme med 7 ønsker. Det er litt vanskelig synes jeg, men får gjøre et forsøk. Jeg kan ikke lenger si, som jeg sa da barna spurte hva jeg ønsket meg til jul: "snille barn". Ønskene er ikke i prioritert rekkefølge:
1. Litt snø til jul.
2. En fredelig og god julehelg i hele verden.
3. At norske politikere må se verdien av det kulturgrunnlaget vi har - og ikke skusle det
bort/motarbeide det.
4. At jeg må bli mer takknemlig for alt det gode jeg har!
5. At alle voksne må se barna, og sørge for at de har beskyttelse og kjærlighet.
6. En ny tur til Israel i det nye året.
7. At den moralske søppla i samfunnet og på TV må få like mye motstand som
miljøforurensninga.

Og disse vil jeg utfordre:Det får holde!