søndag, april 27, 2014

SYNSPUNKT
av Svein_Magne Pedersen
i avisen Dagen 23. april 2014


)


Dr. Troviks "trygge aborter"

Dagen hadde nylig  et intervju med meg om min nye bok "De tause skrikene - Et forsvar for retten til å leve" (16.04).  Her nevner journalist Natalie Mossum en rekke alvorlige psykiske og fysiske lidelser som pleier å følge et abortinngrep, alt hentet fra min nye bok.

I en kommentar til  artikkelen i Dagen sier lederen for Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, at retten til liv bør være begrenset til det å være ønsket.
-  Vi vil gjerne medvirke til å unngå at barn skal være uønsket når de blir født.  Tilgang på god prevensjon er viktig, men også mulighet for abort når prevensjonen svikter, sier hun.  Her slår hun fast at abort kan brukes som prevensjonsmiddel - noe jeg alltid har hevdet og abortforkjemperne tidligere har prøvd å benekte.  Er det ikke bedre å legge til rette slik at kvinnen lettere kan få ta imot barnet - slik at det kan bli "ønsket"?  Det er uverdig for verdens rikeste land å løse sosiale og økonomiske problemer på operasjonsbordet!

Mange av de som  lever i dag var "uplanlagte" og derfor heller "ikke ønsket".  Men de er kjempeglade for at de lever og at deres foreldre ikke lot selviske ønsker veie tyngre enn livsverdien.  Mange av dem kan være glade for at de er født før 30. mai 1978, da Norges stille holocaust startet for alvor.  På verdensbasis blir hvert år 55 millioner små barn drept i mors liv.  Fosterkrigen.

Trovik hevder at  dagens abortlov er "god", men at grensen for fri abort burde ha vært flyttet fra 12 til 16 uker.  "Fordi det likevel er svært få som får avslag på søknadene frem til 16. uke,"  hevder hun.  Her er det ikke mye ønske om å redusere Norges høye aborttall.

Hun forsvarer retten til  fri abort med at "trygge aborter er godt for kvinnehelsen"  i motsetning til illegale, "utrygge" aborter.  Hun dekker seg med pene ord om en grotesk handling - "trygge aborter".  Som om legene, som tar livet av små barn, gjør noe som er moralsk og velgjørende, trygt og godt.  "Trygt" for moren, men fatalt og dødelig for barnet.

Med andre ord:  La oss gjøre ulovlige forhold lovlige, så blir alle ting gode, og kvinner kan fryde og glede seg over bedre helse gjennom dyktige leger.  For dagens velutdannede leger har moderne, trygge avrettingsmetoder.  De har lært seg kunsten å drepe barnet uten å skade moren.  Altså:  Abort er med på å gi kvinnen god helse!  Fri abort er et kvinnegode!  Prevensjon eller ikke prevensjon, ingen fare  -  vi kan fikse barnet for deg!  Velkommen, velkommen til operasjonsbordet!  Du skal slippe å vente i lange sykehuskøer og heller ikke bli hindret noen timer med plagsomme reservasjonsleger, for her er du garantert rask behandling.  Da får heller de som er virkelig syke vente noen måneder eller år på sin behandling.

Hun hopper bukk over en leges egentlige oppgave ved at hun erklærer et barns liv "på billigsalg", uten juridisk rett til å få leve.

Det er også merkelig  at hun som lege ikke kjenner til de mange, vitenskapelige forskningsresultater fra mange land som forteller om en rekke alvorlige psykiske og fysiske lidelser som følger med provoserte aborter.  Dette har jeg tatt med i min nye bok.  Trovik burde lete på nettet, for her fins det flere bøker som er proppfulle av vitenskapelige undersøkelser omkring emnet som med klartekst gang på gang slår fast at abort er skadelig for kvinnen.  Alt fra brystkreft, kreft i eggstokker og endetarm, sterilitet, selvmord, selvskading, økt bruk av rusmidler, spiseforstyrrelser til psykiske lidelser og så videre.  En gravid kvinne er normalt sett ikke syk.  Hun har ingenting på sykehus å gjøre!  Sykdommene kommer etter aborten.

Dessuten burde hun  google på ordene "I regret My Abortion" og lese vitnespyrdene fra 455.000 dypt angrende kvinner som gikk i abortfella.  De er ikke de eneste.  Det er mange, mange tusen flere.  455.000!  De trodde på abortløgnen.  Helsearbeidere burde være de første til å se at dette er et ikke-gode for menneskeheten.  Tør Trovik å se sannheten i øynene, eller vil hun fortsette å tro løgnen om at "trygge aborter er godt for kvinnehelsen"?

Trovik har stukket hodet  ned i sanden og vil ikke se at abort er et onde, både for barnet, for kvinnen og for samfunnet.  Hvordan går det an å kalle seg for lege og ha så liten forståelse og empati for det ufødte barnet, ryggraden i, og fremtiden for det norske samfunnet?  Med fri abort har vi en potensiell mulighet til å utrydde oss selv.