søndag, mai 11, 2008

Kom mai du skjønne milde. Come May, you beautiful and mild.

I år blomstrer det gamle epletreet i hagen som aldri før. Som et ekstra varmt farvel til oss.
This year our old apple tree is blooming as never before. Like an extra warm goodbye to us.


Og kaktusen min kom sannelig også med noen flotte kraftige blomster nå i flyttinga vår. And my one and only cactus also came with some beautiful flowers now by the end of our moving away.


Og tror du ikke denne juleliljen (husker ikke navnet) også slo til med en blomsterklase! And would you believe it: this Chrismas Lilie (do'nt remember the name) also suprised me with a bunch of flowers.

Flyttelasset gikk i går med svigersønn og to av sønnene våre. Vi ble igjen for å rydde ferdig og vaske oss ut. Vår eldste datter kommer i morgen for å hjelpe med det. Den ytre prosessen har gått utrolig knirkefritt, (da vi også fikk god hjelp av alle tre sønnene våre og begge svigersønner). Så gjenstår det bare den indre - som nok vil ta lengre tid. Men skal bli godt å starte for alvor på neste kapitel. Ganske slitsomt med en så lang overgangsperiode. Og ikke til å underslå: det kjennes som litt av en revolusjon det vi gjør nå! Da er det godt å sette sin lit til Vår Far, som er i himmelen, og som faktisk bryr seg om hvert eneste lille menneskebarn Han har skapt!! Og Han er ikke langt borte fra oss. Jesus sa før Han gikk til himmelen: "Jeg etterlater dere ikke farløse, jeg kommer til dere!" Og det er jo det vi nå feirer i pinsen: Han sendte den Hellige Ånd, slik at alle som ber om det kan få den. "Når da dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. Hvor meget mere skal da min himmelske Far gi dem den Hellige Ånd som ber Han om det! (Vet ikke om det var helt ordrett!) Halleluja!!

Our vanful of furniture went yesterday with son-in-law and two of our sons. We stayed left to clear up and wash the house. Our eldest daughter comes to-morrow to help with this. The external process has passed on perfect, (as we also got very good assistance from all our three sons and both the sons-in-law). Then remains only the internal process - which certainly will take more time. But we look forward to get started on our next capital. Quite hard with such a long transistional period. And it is not to hide: It feels like some revolution, what we are doing now! Then it is indeed confidently to trust in our Father in heaven, who actually cares for every little human beein He has created! And He is not far away from us. Jesus said before He went to heaven: "I do'nt leave you as fatherless children, I will come to you." And it is this we now celebrate in the Pentecost: He sent the Holy Spirit, so that everyone who prays for it, shall get it. "When you, who are evil, knows how to give good gifts to your children; how much more shall then my heavenly Father give the Holy Spirit to those who prays to Him for it!" (Just after my memory!) Halleluja!!