tirsdag, november 25, 2008

Dåpen til Emanuel.Dåpen var i Stavern Frikirke hvor Ole Halvard og Ane Gunhild nå har blitt medlemmer.
Emanuel ble døpt i det hentesettet i hvit bomull som jeg strikket til ham. Det er en fasong til å vokse i. Det var en veldig fin seremoni, med personlig preg etter ønske av dåpsforeldrene. Dåpsbarnet sov under hele seremonien. Ole H. og Ane G. sang en gammel dåpssalme fra den gamle Landstads Kirkesalmebok, som Ole H. har laget ny melodi til - og han spilte mandolin til. Salmen er så fin at den fortjener å bli sitert:

Herre Jesus, i ditt navn
Er ved dåpen vi til stede,
Bringer deg fra moderfavn
Dette barn med hellig glede;
Ti ditt ord kan aldri svike;
Barn tilhører himlens rike.

La en Jordan rinne her,
Hvor din Hellig Ånd neddaler!
La det høres hjertet nær
Hvad i lønn din Fader taler:
Med min Sønn den elskelige
Inn du skal i himlen stige!

Fader, ta ditt barn i favn!
Herre, for ditt lam du råde!
Visdoms Ånd, i Jesu navn
Vis det vei til fred og nåde!
Vingårdsmann, til treets ære
Megen frukt la grenen bære!

Skrevet av Benjamin Schmolck. Kan synges på melodien til: Jesus frelser vi er her.
Foreldre og faddere i kirken.Vel hjemme i kurven sin.

Nydelig dekorasjon på bordene - hentet i fjæra dagen før, og skylt etter alle kunstens regler før tørking. Kreativt! De bor jo bare ca. 100 m fra sjøen - heldiggrisene!


Litt av hovedmenyen, koldtbord på det koselige kjøkkenet.

Manglet ikke på kaker til kaffen heller!

Kommunikasjon!

Emanuel virker så sterk! Tenk at man kan vokse så mye bare av morsmelk! Gud har laget det fint.

Mange fine ting fikk han, som han kan ha glede av i mange år.

Dagen er over, gjestene er gått (nesten alle), farmor måtte ha et siste bilde av den lille familien!