torsdag, mars 06, 2008

Jerusalem, den gylne by. Jerusalem, the golden city.

Nå må jeg bare trå til med flere bilder, det blir umulig å velge bare et par fra Jerusalem. Først litt informasjon om byen, som var i museet i Davids Tower.


Now I have to share more than two pictures. It's impossible to choose a few from Jerusalem. First some information about the city, found in the museum at Davids Tower.


Noen arbeidere som tar en hvil midt i solsteiken på formiddagen utenfor Gamlebyens mur. Jaffaporten i bakgrunnen. Some workers taking a rest in the hot sun outside the wall of the Old City. The Jaffa Gate in the background.


Det berømte King Davids Hotel, som ble utsatt for sabotasje i tiden rundt opprettelsen av staten Israel.


The famous King Davids Hotel,
Utgravninger utenfor Gamlebyens murer ved et universitet i North Carolina.


Excavations outside The Old City's wall, by a university in North Carolina.


Vestmuren (Klagemuren) og Klippemoskeen på tempelplassen er obligatorisk å ta med. Til høyre: utgravninger med en midlertidig oppgang til tempelplassen. The Western Wall and Dome of the Rock. To the right: excavations with a temporary entrance to the Temple Mount.


Fra de arabiske basarene i Gamlebyen.
From the Arab bazaar in the Old City.