søndag, mars 23, 2008

Hetebølge. Heat.

De siste dagene har det vært veldig varmt her. Det toppet seg i dag med ca. 36-37 grader. I går kjørte vi til Gan HaShelosha (ved Beit Shean) og badet i de varme kildene ved foten av Gilboaberget.
The last days have been very hot. To-day we have had 36-37 degrees. Yesterday we went to Gan HaShelosha (by Beit Shean), and swimmed in the warm springs by the foot of Gilboa mountain.Sist vi var her, for to år siden, var alt dette fylt med vann. Nå ser det ut for at de har stengt av en stor del av området p.g.a. mangelen på regn.

The last time we were here, two years ago, all this area was filled with water. It seems now like they have closed the water access to a large part of the site because of too little rain.
Etter badeturen var vi innom gamle Yizreel hvor det blodige drama om Nabots vingård utspant seg, med kong Akab, Nabot, Jesabel og profeten Elias. (1. Kong. 21)

After the swimmig we went to old Yizreel, where the bloody drama of Nabot's wine yard took place, with king Akab, Nabot, Jesabel and the prophet Elia (1. Kings 21)Vi avsluttet turen med en tur opp på Gilboaberget, som vi ser i bakgrunnen. Der var det flott utsikt over Jizreelsletten, hvis nedre del ligger under havets overflate.

We finished the trip with driving up on Gilboa mountain - seen in the background. There we had a marvelous view over the Jizreelwalley, whose lower parts is below sealevel.

KRISTUS ER OPPSTANDEN. CHRIST IS RISEN

Han er oppstanden, store bud, Min Gud er en forsonet Gud. Min himmel er nu åpen.

Min Jesu seierrike død fordømmelsenes piler brøt, og knuste mørkets våpen.

Min sjel, kjenn vel denne nåde fri fra våde. Mett ditt øye nu med glansen fra det høye!Christ is risen, great message. My God is a reconciled God. My heaven is now open.

My Jesus' victorious dead broke the arrows of condemnation and broke the weapons of darknes.

My soul, feel well, this grace free from harm. Saturate your eye, now with the glory from the high!


http://www.bibelsk-tro.no/01-02-02.html