søndag, mars 09, 2008

Beit Lechem - Brødhuset - The House of Bread


Stedet der de tror at Jesus ble født. Det er bygget kirker av tre forskjellige konfesjoner i ett kompleks over stedet. Det var mange turister i Betlehem denne dagen.
The place they believe Jesus was born. There is three churches in one complex, built by three different confessions by the site.There were many tourists in Bethlehem that day.
Bilde av Fødselskirken utvending (hentet fra internett).
The Church of Nativity (picture from internet).


Kirken innvendig.
Inside the church.
Et kapell bygget på området der de tror hyrdemarkene var. Det er laget et turistsenter der, og det er også foretatt utgravninger på området.
A chapel built in the area they believe the sheperds field was. They have made it a tourist center, and there is also done some excavations in the area.På vår vei traff vi denne gjeteren med sin hjord som villig stilte opp for fotografering.
On our way me met this sheperd with his herd, willingly posing for the photographer.