tirsdag, april 15, 2008

"Å vente på sjelen sin". "To wait for one's soul".Det er to og en halv uke siden vi kom hjem fra vår 6 uker lange Israelstur. Det er utrolig mange inntrykk som ligger lagret både i sjelen og på PC'en (i form av bilder). Og det kjennnes fortsatt litt som uttykket i overskriften. (Godt sagt!)

I tillegg er vi nå også bare på mellomlanding her i huset vårt, som ble solgt mens vi var i Israel. Vi skal være ute av huset 15. mai! Det er utrolig mye som fortsatt skjer og skal skje. Man må foreløpig liksom bare stenge av litt for følelsene, og fokusere på det som må gjøres. Godt at man ikke også har en jobb utenfor hjemmet å ivareta oppi dette! Vi kjenner at de skrittene vi nå har tatt er riktige, og så blir det spennede å se hvordan alt blir når det har gått en tid og ting begynner å falle til ro. Ikke til å underslå at det også ligger en viss beven i bunnen. Det er jo så mange hensyn vi skulle ønske å ivareta (ikke bare våre egne), og de rette løsningene er ikke alltid like lett å se! Men vi ber Gud om hjelp, og om at Han må åpne og lukke dører, slik at det blir til det beste for alle!! Og det stoler vi på at Han gjør!


It is two and half a week since we were home from our 6 weeks Israels journey. Innumerable impressions is saved in our minds and on the laptop (as pictures). And we still feel a little like the expression in the heading.
In addition we are just intermediately landing here in our house, that was sold while we were in Israel. We must be out of the house within the 15th of May. So very much is still happening and shall happen. Thanks that we do'nt have a job outside the house to look after also. We feel that the steps we have taken so far, are right. And it is exiting to see how everything will be looking when some time has passed, and things have become calme. Honestly to say, there is some fickleness on the bottom. There are so many conciderations to take, and the right choices are not always obvious! But we ask God for help, that He must open and close doors, to the best of all parts!! And we will trust Him to do so!
Jeg har forresten hatt bursdag (10. april) og fikk denne flotte buketten fra min sønn og kone i Oslo (de venter sin førstefødte i slutten av juli!!). Ellers ble det en enkel markering av dagen midt i pakking og kjøring av saker og ting (til et lager vi har leid). De kommer forresten på besøk til kommende helg, samtidig med sønn nr. 2 og kone (som også bor i Oslo). De skal lørdag synge og spille på avslutningsdagen til Jabes Cafe i Kristiansand (Frelsesarmeens tilbud til unge og rusmisbrukere). Synd at slike gode tilbud må legges ned.
Så vil de jo gjerne ta avskjed med huset her de også! Blir fint å få dem hit!
I had my birthday on the 10th of April, and got this beautiful buch of tulips from my eldest son and wife who live in Oslo (they expect their firstborn at the end of July). We had a simple celebration in the middle of packing and transporting things to a rented store. By the way, they come to visit us the coming weekend, together with our son no 2 and his wife (who also live in Oslo). Saturday they are going to entertain (sing and play) on the ending social gathering of Jabes Cafe in Kristiansand (Salvation Army's supply to youths and drug addicted). A pity that such good efforts have to close.
They will of course also say goodbye to our house! We look forward to see them here!