søndag, april 05, 2009

Se, vi går opp til Jerusalem. Palmesøndag.

Disse to første bildene er fra vår første tur til Jerusalem, i 2003. Vi tok drosje opp på Oljeberget, og her er vi på vei ned mot Kedrondalen - med Getsemane i bunnen til venstre.

Vi ser Gamlebyen med muren rundt. Litt til høyre for midten av muren: Den doble Gullporten, som er murt igjen av muslimene (den tyrkiske Sultan Suleiman) for ca. 500 år siden. Jødene tror at den skal åpnes igjen når Messias kommer. Vi kristne antar at den skal åpnes ved Messias' 2. komme (ved verdens ende), for Han skal sette sin fot på Oljeberget når Han kommer, og så skal Han herske over hele verden fra Jerusalem.


Det var veldig spesielt å gå ned fra Oljeberget - omtrent den samme veien som Jesus gikk, da han gikk imøte korset. Vi gikk alene, da vi reiste alene, og det var veldig få turister i Israel akkurat da.

På veien ned passerte vi kirken Dominus Flevit, som betyr: Jesus gråt. Dette glassvinduet er i denne kirken, vendt mot Jerusalem. Vi husker fortellingen om at Jesus på veien ned stanset og gråt.

"Og det skjedde da Han kom nær til Betfage og Betania, til det berg som kalles Oljeberget, da sendt han to av sine disipler avsted og sa: Gå bort til den by som ligger rett for oss! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole bundet, som intet menneske har sittet på; løs den og før den hit! Og dersom noen spør dere: Hvorfor løser dere den? da skal dere si så: Herren har bruk for den. Så gikk de utsendte avsted, og de fant det så som han hadde sagt dem. Og da de løste folen, sa dens eiermenn til dem: Hvorfor løser dere folen? De sa: Herren har bruk for den. Og de førte den til Jesus, og de la sine klær på folen og lot Jesus sette seg på den. Da han nu drog frem, bredte de sine klær under ham på veien. Men da han allerede var nær ved nedgangen fra Oljeberget, begynte hele disippel-flokken glad å love Gud med høi røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett, og sa:

Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høieste!

Og noen av fariseerne blandt mengden sa til ham: Mester! irettesett dine disipler! Men Han svarte og sa til dem: Jeg sier dere: Om disse tier, skal stenene rope.

Og da Han kom nær og så byen, gråt han over den og sa:

Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øine." (Luk. 19, 29 - 42).

Det siste bildet er tatt opp mot Oljeberget (fra en buss). Dominus Flevit ses til høyre for den gullkuplede russisk ortodokse kirken, Church of st. Mary Magdalene, bygd av Alexander III av Russland.
Nederst den store Alle nasjoners kirke i Getsemane, bygd av katolikker fra hele verden.

De to siste bildene er tatt da vi deltok på en gruppereise påsken 2006.
Med dette vil jeg ønske alle besøkende på bloggen min en
velsignet god påske - med påfyll for både ånd, sjel og legeme!!

4 kommentarer:

Lille meg sa...

Mange fine bilder fra landet der det skjedde!
Kan godt tenke meg at det var spesiellt å være der....
Riktig god påske til deg også!

Amrita sa...

you are so blessed to walk in the foorsteps of Jesus

Fjordheim sa...

Har en drøm om å få oppleve påske i Jerusalem en gang. Flotte bilder og en viktig tekst.
Vil få ønske deg ei velsignet påskehøytid :)

eie sa...

For en opplevelse det må ha vært!
Jeg kunne også tenkt meg og reist til Israel.
Håper du har det bra.
Ønsker deg en riktig god påske!
Påskeklem fra meg.